5/10/21

 

                         ΜΑΘΗΜΑΤΑ KOΣΜΗΜΑΤΟΣ

 Ξεκινούν στο Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. με δασκάλα την κ. Αριστοβούλου Ευγενία

                           κάθε Τρίτη 09:30-11:30.

                        Δεκτοί ΜΟΝΟ εμβολιασμένοι

Δήλωση ενδιαφέροντος ,κ. Μαρύσια Κακαβούλη τηλ. 210 6206190

             Βίλα Κώστα, Λουκή Ακρίτα 4, Νέα Ερυθραία. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΜΕ

 Ξεκινούν στο Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. με δασκάλα την κ. Καστρινάκη Γεωργία

         Δύο φορές τον μήνα ημέρα Τρίτη 14:00-16:00.

                       Δεκτοί ΜΟΝΟ εμβολιασμένοι

Δήλωση ενδιαφέροντος ,κ. Μαρύσια Κακαβούλη τηλ. 210 6206190

             Βίλα Κώστα, Λουκή Ακρίτα 4, Νέα Ερυθραία.