1/6/16

Γαλλικός Κινηματογράφος


1. Δευτέρα, 6 Ιουνίου   "2 Automnes, 3 Hivers'' του Στεμπ. Μπετμπεντέ
2. Πέμπτη, 9 Ιουνίου    ''Quai d'Orsay'' του Μπερτράν Ταβερνιέ
3. Δευτέρα,13 Ιουνίου  ''9 Mois'' του Αλμπέρ Ντυποντέλ
4.
Πέμπτη, 16 Ιουνίου  ''Week-ends'' της Αν Βιλασέκ