13/3/15

Απόσπασμα από την πρώτη διάλεξη της καθηγήτριας κ. Νικολίτσας Γεωργοπούλου-Λιαντίνη στο ΚΕΜΜΕ. Η επόμενη διάλεξη θα γίνει στον ίδιο χώρο στις 21 Απριλίου 6:00 μμ.